DISCLAIMER

Stapsgewijs Schoentechniek heeft de inhoud van deze website met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om alle informatie op stapsgewijsschoentechniek.nl zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te formuleren. Toch kan het voorkomen dat de inhoud op sommige punten verouderd of onjuist is. U kunt daarom aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Bovendien kan Stapsgewijs Schoentechniek op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Het intellectuele eigendom van de content op stapsgewijsschoentechniek.nl berust bij Stapsgewijs Schoentechniek. Ongeoorloofd gebruik van materiaal afkomstig van deze website beschouwen wij als een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Stapsgewijs Schoentechniek.
Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapsgewijs Schoentechniek.