GARANTIE EN TEVREDENHEID

Stapsgewijs Schoentechniek zal er alles aan doen om u naar beste eer en geweten te helpen, met advies of met handgemaakte hulpmiddelen op maat.

Toch kan er soms iets misgaan. Een van de voordelen van de samenwerking met VoetExpert® zijn de uitstekende garantiebepalingen en de bemiddeling bij eventuele klachten.

Voor alle schoenen of steunzolen die niet juist zijn samengesteld of geproduceerd geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Slijtage en problemen door anatomische veranderingen zijn uitgesloten van garantie.

Pro- en orthesen

De garantie op pro- en orthesen bedraagt één jaar na de datum van levering.

Orthopedische schoenen en steunzolen

Garantie op orthopedische schoenen en steunzolen valt in twee termijnen te verdelen:

  • zes maanden garantie op het materiaal
  • drie maanden garantie op de pasvorm

NIET TEVREDEN?

Stapsgewijs streeft naar 100% klanttevredenheid. Heeft u twijfels of klachten, meld deze dan alstublieft. Milka neemt alle opmerkingen zeer serieus.

Ze gaat direct aan de slag om uw klacht of twijfels op te lossen. Daartoe neemt Milka binnen vier werkdagen contact met u op. Ze streeft ernaar om binnen zes weken met een oplossing te komen.

In de lastige situatie dat u er samen niet uitkomt, kunt u een beroep indienen bij degeschillencommissiezorg.nl. Deze doet een bindende uitspraak of bevordert een schikking tussen beide partijen.

AANSPRAKELIJKHEID

Stapsgewijs Schoentechniek stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van of het aanbrengen van aanpassingen aan de door haar geleverde producten door derden.